Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

 

l. Materiálové náklady

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji

jednostranná kopie A4 ………………………………………….. 2,-- Kč

oboustranná kopie A4 ………………………………….……….. 3,--Kč

 

Výtisk z tiskárny počítače

jednostranný černobílý výtisk A4 …………………………......  3,-- Kč

oboustranný černobílý výtisk A4 ……………………………....  5,-- Kč

jednostranný barevný výtisk A4 ……………………………..... 10,-- Kč

oboustranný barevný výtisk A4 ……………………………….. 15,-- Kč

 

II. Náklady na vyhledávání a zpracovávání informací

za každých i započatých 15 min. …………………………….  50,-- Kč

 

III. Poštovné

Dle sazebníku České pošty. a.s.

Určující podmínky

-          Všechny druhy písemností a úkonů jsou pořizovány za ceny  platné v sazebníku.

-          Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady předem.

-          Výsledná cena za poskytnuté  informace je souhrn dílčích cen   

         v sazebníku.