Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce

  • Žádost o výpis z rejstříku trestů
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • Žádost o výpis z obchodního rejstříku
  • Žádost o výpis z katastru nemovitostí
  • Žádost o výpis z živnostenského rejstříku
  • Žádost o výpis z karty řidiče
  • Ověření podpisu
  • Ověření kopie

 

Pokud činíte podání, pak osobní údaje v podání uvedené zpracovává Obec Citonice na základě právního titulu pro splnění právních povinností, resp. v případě žádostí, jejichž předmětem je poskytnutí plnění, na základě právního titulu pro uzavření a plnění smlouvy. Tyto osobní údaje zpracovává správce pouze za účelem vyřízení Vašeho podání či žádosti. Více o zpracovávání osobních údajů na webových stránkách