telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Neorientovaná podélná jednolodní stavba, skládající se z kněžiště s půlkruhovým závěrem, zaklenutým valenou klenbou a konchou, po epištolní straně pravoúhlá plochostropá sakristie, nad ní plochostropá oratoř. Podélná loď zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, v ose hlavního průčelí čtyřboká věž. Střecha sedlová nad závěrem zvalbená.

Na návsi na čtvercové, dvakrát odstupňované podnoži, zvonovitě tvarovaný, čtyřboký, směrem dolů silně rozšířený sokl kasulovitého půdorysu, nahoře ukončený mohutnou, uprostřed obloukovitě vyklenutou profilovanou římsou s velkou, plasticky vyvinutou rosetou.

Na pravé straně při silnici do Žerůtek na mírně vyvýšeném terénu drobná hranolová třídílná boží muka s dvakrát odstupňovanou trojnoží. Jednotlivé části dělí neprofilované vysazené římsy. Spodní dva díly mají do čtyř stran obdélné vpadlé výplně, na čelní straně mělký výklenek téhož tvaru, určený pro plechový obraz, po němž zbyly v rozích pouze dřevěné čepy.

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection