Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZŠ

ZŠ

Na základě žádosti obce Citonice jsme obdrželi dotační podporu ze Státního fondu životního prostředí na zateplení  ZŠ Citonice. Přislíbená výše dotace je 1 165 tis.Kč, skutečná se bude odvíjet od smlouvy o dílo a  uznatelných nákladů.

Výběrová komise  vyhodnotila jako nejvhodnější nabídku na dodavatele realizace stavby  firmu Jiří Jelínek, která nabídla nejnižší cenu. S touto firmou byla uzavřena smlouva o dílo.

Realizace akce započne začátkem měsíce června 2011 a ukončena bude nejpozději 20.srpna 2011. Dojde k výměně okenních a dveřních otvorů, zateplení pláště budovy a podlahy půdy. Záruka na zhotovení díla je dohodnuta v délce 48 měsíců.

Po zateplení budovy mateřské školy, které se realizovalo v roce 2010, tak i děti navštěvující naši základní školu přijdou po prázdninách do opravené budovy.

Tímto zhodnocením dojde k výrazné úspoře plynu při vytápění školy.

 

Celkové náklady na zateplení ZŠ Citonice byly 1.397.517 Kč, z toho stavební práce činily 1.209.961 Kč, dotace ze SFŽP 863.182 Kč.