Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V roce 2013 obec započala s obnovou chodníků na návsi obce. I. etapa byla provedena od č.p. 51 po č.p. 36. Výběrovým řízením byla vybrána firma VHS Plus, která nabídla nejnižší cenu. Oprava chodníku byla provedena do posvícení v hodnotě 564 tis. Kč.

V roce 2014 bude zahájena obnova chodníku od sokolovny po základní školu.Na tuto část se nám podařilo získat dotaci se SZIF ve výši 422 tis. Kč. Výběrová komise opět vybrala firmu VHS Plus a předpokládaný začátek opravy je ve 2. dekádě měsíce května. Po dokončení této části chodníku je v plánu pokračovat v obnově celého chodníku na návsi obce.

Do konce června 2014 se zrealizovala obnova chodníku od sokolovny po ZŠ Citonice. Na tuto etapu obdržíme dotaci ve výši 422 tis. Kč, celkové náklady činily 551 tis. Kč.

Obec dále pokračuje s firmou VHS Plus na opravě zbývajících chodníků po celé návsi. Chodníky by měly být dokončeny do konce září 2014.

 

 

Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Oprava chodníků v obci