Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Socha sv. Jana Nepomuckého

Na návsi na čtvercové, dvakrát odstupňované podnoži, zvonovitě tvarovaný, čtyřboký, směrem dolů silně rozšířený sokl kasulovitého půdorysu, nahoře ukončený mohutnou, uprostřed obloukovitě vyklenutou profilovanou římsou s velkou, plasticky vyvinutou rosetou. Na něm stojí socha sv. jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti, ikonogrficky obvyklá. Světec oděný do kleriky, rochetky a almuce, s kvadrátkem na hlavě, přidržuje levou rukou nad ramenem vyčnívající kříž s korpusem. Sokl je na čelní straně i po bocích zdoben reliéfní figurální výzdobou. Vpředu je svatá rodina - stojící Panna Maria a sv. Josef drží za ruce dítě Ježíše. Na pravém boku soklu je sv. Antonín Paduánský v řádovém rouchu s Ježíškem v náručí, na levém boku sv. František z Assisi. Na čelní straně nad reliéfem sv. rodiny je majuskulní rytý nápis se závěsy z vavřínového listoví po stranách:

Socha sv. Jana Nepomuského

Rejst. číslo ÚSKP 48722/7-8119
Číslo kraj. sezn. 7-8119
Název KP socha sv. Jana Nepomuckého
Okres Znojmo
Obec s rozš. působ. Znojmo
Obec Citonice
Obec sídlo  
Obec místo náves
Citonice
Parcelní číslo 368
Podlomení 0
List vlastnictví (LV) 10001
Charakteristika stavebního vývoje Datovaná pozdně barokní tradičně pojatá socha světce na reliéfně zdobeném podstavci.
Slohové zařazení barokní
Ostatní slohy  
Časové určení 1783
Autor  
Klasifikace technického stavu 2 - dobrý

 

Kompletní evidenční list

Stránka

  • 1

Pohled na sochu

Stránka

  • 1