Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Farní kostel sv. Jana a Pavla

Neorientovaná podélná jednolodní stavba, skládající se z kněžiště s půlkruhovým závěrem, zaklenutým valenou klenbou a konchou, po epištolní straně pravoúhlá plochostropá sakristie, nad ní plochostropá oratoř. Podélná loď zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, v ose hlavního průčelí čtyřboká věž. Střecha sedlová nad závěrem zvalbená. Věž stan.

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: bobrovka

Rejst. číslo ÚSKP 26263/7-6242
Číslo kraj. sezn. 7-6242
Název KP farní kostel sv. Petra a Pavla
Okres Znojmo
Obec s rozš. působ. Znojmo
Obec Citonice
Obec sídlo  
Obec místo náves
Citonice
Parcelní číslo 1
Podlomení 0
List vlastnictví (LV) 311
Charakteristika stavebního vývoje Podélná jednolodní stavba s odsazeným půlkruhovým ukončením kněžiště pochází a hranolovou věží předstupující v ose severního průčelí, z období pozdního baroka byla upravována v roce 1824.
Slohové zařazení barokní
Ostatní slohy slohy 19.století
Časové určení 1768-1769
Autor  
Klasifikace technického stavu 3 - průměrný – kritická hranice

 

Kompletní evidenční list

Stránka

  • 1

před rekonstrukcí

před rekonstrukcí

během rekonstrukce

během rekonstrukce

během rekonstrukce

během rekonstrukce


Stránka

  • 1