Obec Citonice
ObecCitonice

​​ Datová schránka:5vnbpe5

​​ IČO:00292591

 • 360

  metrů nadmořské
  výšky

 • 1252

  první písemná
  zmínka

 • 593

  počet obyvatel
  k roku 2020

 • 895

  rozloha obce
  v hektarech

Připravujeme

Revitalizace, mokřady a oprava rybníka Rušlem

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Gránického potoka, vybudování mokřadů a opravu rybníka Rušlem.

Navržené opatření má zvýšit retenční a akumulační schopnost území, zvýšit biologickou rozmanitost a posílit ekologicko-stabilizační funkci krajiny. Součástí záměru je oprava rybníka Rušlem.

Aktuální situace k 1.7.2013:

Státní fond životního prostředí v rámci programu 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny doporučil realizaci akce "EVL Citonice - rybník Skalka: mokřady a revitalice potoka". Předpokládané náklady 7.010 tis. Kč a přislíbená dotace 6.309 tis. Kč.  Realizace projektu se předpokládá v roce 2014 - 2015.

Aktuální situace k 9.9.2013:

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení byla projektovým manažerem SFŽP schválena a obec tedy může vyhlásit výběrové řízení na dodavatele akce. Zadávací řízení zajišťuje firma Znojmoinvesta - Ing. Křemeček. Veřejn á zakázka bude zveřejněna od 10.9.2013 na profilu zadavatele. Termín otevírání obálek a hodnocení nabídek je stanoven na 30.9.2013.   

Aktuální situace k 16.1.2014:

V měsíci říjnu 2013 proběhlo výběrové řízení na dodavatele této akce. Přihlásilo se 8 uchazečů a výběrová komise vybrala firmu Agromeli spol. s r.o. s nabídkovou cenou 5.063.357,- Kč vč. DPH. Nabídnutá cena je cca o 2 mil. Kč nižší oproti rozpočtu akce. Následně s firmou byla uzavřena smlouva o dílo se zahájením akce v lednu 2014. 18.12.2013 proběhlo předání a převzetí staveniště a 13.1.2014 byly zahájeny práce. Nejpozději možný termín ukončení akce je 28.2.2015, předpokládáme ovšem ukončení v roce 2014.

Obec uzavřela se Státním fondem životního prostředí ČR smlouvu o poskytnutí podpory v celkové výši 4.918.000,- Kč. 

Aktuální situace k 14.4.2014

Do tohoto termínu byla provedena revitalizace Gránického potoka a výstavba mokřadů za rybníkem Skalka. Chybí dokončení lávky přes potok a úprava terénu včetně osetí trávou. 3.4.2014 proběhla kontrola prací ze strany SFŽP a Agentury ochrany přírody, při které nebyly zjištěny žádné závady.  Monitorovací zpráva je podkladem pro výplatu dotačních prostředků. Práce se přesouvají na rybník Rušlem, kde dojde k odtěžení bahna a dalších plánovaných prací. 

Aktuální situace k 31.8.2014

Práce na mokřadech a revitalizaci potoka za rybníkem Skalka jsou dokončeny. Velký záchytný mokřad na přítoku do rybníka Rušlem je taktéž dokončen. Odbahnění rybníka Rušlem proběhlo dle projektu. Hlubší odbahnění není možné, neboť to neumožňuje odtokový spád struhy. Po obvodu rybníka jsou vybudovány kamenné gabiony, vedle studánky je zajištěn přístup do vody po kamenných schodech. V současné době probíhají práce na bezpečnostním přelivu. Stavební práce by měli být ukončeny do konce září 2014 a po nich dojde k výsadbě zeleně a upravě cest. Celkem byly vyfakturovány práce za 4.496 tis. Kč, z tého částky vlastní zdroje obce činí 10 %.  

Postup prací je zdokumentován ve složce Fotografie, podsložka EVL Citonice.

Revitalizace toku Gránického potoka a mokřady za rybníkem Skalka:

Prakticky se jedná o vrácení toku potoka do původního koryta, který procházel středem louky. Trasa je nepravidelně rozvlněná, lomená s několika prahy pro zvýšení obsahu kyslíku ve vodě.  Přemostění toku  potoka bude zajištěno dřevěným mostkem.

Mokřady jsou navrženy částečně jako průtočné a částečně oddělené od toku a jejich hladina bude kolísat podle úrovně spodní vody. Jejich hlavní funkcí bude zachycení splavenin, vytvoření přirozených podmínek pro život vodních živočichů a okolní vegetaci a neméně důležitou funkcí bude i zásobárna vody pro rybník Skalka. 

 Revitalizace

Rybník Rušlem:

Projekt řeší odbahnění rybníka, zpevnění břehů, vybudování nové výpusti včetně požeráku a bezpečnostního přelivu. Bezpečnostní přeliv bude mít současně i funkci retardéru.Na přítoku do rybníka Rušlem bude vybudován průtočný mokřad sloužící k  zachycení splavenin.

Rušlem

Dění v obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
1
23 24
1
25 26 27
1
28 29 30 31

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

google-play-download

app-store-download

Svátek

Dnes je 27.10.2021

Svátek má Šarlota, Zoe

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den vzniku samostatného československého státu
 • Čokoládový den

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Historie obce:

První zmínky o obci jsou z roku 1252, kdy k Hradišti sv. Hypolita náleželo kromě jiných statků i zboží v Citonicích, v roce 1253 pak ještě lán v Citonicích náležel križovníkům s červenou hvězdou. V roce 1287 jsou Citonice uváděny jako královská obec, když král Václav II. potrvdil privilegia královské kaple sv. Kateřiny ve Znojmě a kostelu sv. Michala, kterému tehdy náležely mimo jiné i dva lány v královské vsi Citonicích. Když v roce 1348 potvrdil privilegia a statky královkému městu Znojmu král Karel IV., byly mezi nimi uvedeny Citonice, které v majetku města zůstaly.