Obec Citonice
ObecCitonice

​​ Datová schránka:5vnbpe5

​​ IČO:00292591

 • 360

  metrů nadmořské
  výšky

 • 1252

  první písemná
  zmínka

 • 593

  počet obyvatel
  k roku 2020

 • 895

  rozloha obce
  v hektarech

Aktuality

Zobrazeno 91-120 ze 199

MASOPUST 22.2.2014

Datum: 24. 2. 2014

V sobotu 22.2.2014 se uskutečnil v naší obci tradiční masopustní průvod masek. Dostavilo se více jak 25 občanů obce ve velice hezkých a nápaditých kostýmech. Průvod doprovázela harmonika s vozembouchem. Součástí akce byl i prodej zabijačkových specialit před místním hostincem. Výtěžek akce ve výši 5.067,- Kč bude věnován místní ZŠ a MŠ Citonice. Večer proběhla v místním hostinci masopustní zábava, k tanci a poslechu hrála country skupina SAMCI. Masopust se vydařil a byl opět velmi kladně hodnocen občany a návštěvníky. Za to patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a vlastním konání masopustu.
Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

Stavební výstava Stavíme, Bydlíme Znojmo, která se koná 14. - 15. března 2014 v hotelu Dukla ve Znojmě.

Datum: 11. 2. 2014

Stavební výstava Stavíme, Bydlíme Znojmo, která se koná 14. - 15. března 2014 v hotelu Dukla ve Znojmě.

Tříkrálová sbírka 2014

Datum: 5. 2. 2014

Tříkrálová sbírka 2014 - v obci Citonice celkem vybráno 13.899,- Kč.

MUDr. Martin Syka - 27.2.2014

Datum: 5. 2. 2014

Ve čtvrtek 27. února 2014 odpoledne bude v Citonicích na obecním úřadě ordinovat MUDr. Martin Syka.

Ples obce Citonice 1.2.2014

Datum: 3. 2. 2014

V sobotu 1.2.2014 se v místním hostinci uskutečnil tradiční ples naší obce. Hostinec byl zaplněn do posledního místa a dobře se bavícím hostům k tanci a poslechu hrála skupina Jerry Band. Děkujeme pořadatelům za přípravu plesu a především sponzorům za hodnotné dary do tomboly.
Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, podložka Ples 2014.

23.2.2014 - karneval

Datum: 31. 1. 2014

23.2.2014 - karneval

Česko-rakouský poradenský den 6.3.2014

Datum: 31. 1. 2014

Česko-rakouský poradenský den 6.3.2014

Dotační výzva SZIF Program rozvoje venkova pro podnikatele a zemědělce

Datum: 31. 1. 2014

Dotační výzva SZIF Program rozvoje venkova pro podnikatele a zemědělce

EVL Citonice - rybník Skalka: mokřady a revitalizace potoka

Datum: 16. 1. 2014

Dne 13.1.2014 byly zahájeny práce na výše uvedené akci. Obec obdrží dotaci ve výši 90% nákladů od SFŽP ČR. Bližší informace ve složce Události v obci, podsložka Připravujeme.

Rozsvícení vánočního stromu 1.12.2013

Datum: 4. 12. 2013

V neděli v podvečer se občané a děti naší obce sešli u vánočního stromu, jehož rozsvícením jsme všichni společně zahájili adventní čas. Starosta přivítal všechny přítomné a po společném odpočítání se strom slavnostně rozzářil. Děti ze základní a mateřské školy si připravily krátké kulturní vystoupení, na zahřátí obec nachystala teplý čaj a svařené víno. Účast byla hojná a akce se vydařila. Fotky jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

Rybník Mlýnek - říjen 2013

Datum: 13. 11. 2013

Na základě rozhodnutí MěÚ Znojmo odboru životního prostředí obec zajistila odbahnění rybníka Mlýnek, které bylo provedeno odbornou firmou Kavyl. Dále firma provedla zpevnění poškozených břehů a koncem měsíce listopadu bude zabudován nový požerák (stavidlo) tak, aby rybník byl připraven k napuštění vodou a následně předán rybářskému spolku Citonice k užívání. Foto k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Rybník Mlýnek, podsložka Odbahnění.

Výlov rybníka Rušlem - 2.11.2013

Datum: 13. 11. 2013

Rybářský spolek v Citonicích pořádal dne 2.11.2013 výlov rybníka Rušlem. Bylo odloveno cca 194 kg kapra, 281 kg tolstolobika, 34 kg amura, 20 kg štiky, 8 kg candáta, 17 kg lína a dále velké množství bílé ryby. Většina ryb byla prodána zájemcům přímo u rybníka. Akce se vydařila. Kvalitu vody v rybníce prokázala velká populace raků škeblí. Více v sekci Fotografie, složka Rybník Rušlem, podsložka Výlov.

Jízdní řády platné od 15.12.2013 do 13.12.2014

Datum: 8. 11. 2013

Jízdní řády platné od 15.12.2013 do 13.12.2014

Obec Citonice - výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Datum: 29. 10. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Setkání důchodců 24.10.2013

Datum: 25. 10. 2013

Ve čtvrtek 24.10.2013 se uskutečnilo tradiční setkání důchodců naší obce. Po zahájení starostou obce a předáním věcných darů našim jubilantům, kteří v tomto roce oslavili významné životní výročí - jednalo se o 22 občanů, z toho 13 žen a 9 muži, vystoupili děti z MŠ a ZŠ Citonice. Dále občané byli informováni o sociálních službách Oblastní charity Znojmo. K dobré náladě při sousedském posezení zahrála harmonikářka paní Winklerová.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

Rybářské závody na rybníku Skalka 7.9.2013

Datum: 9. 9. 2013

Za krásného slunečného počasí se uskutečnily tradiční podzimní rybářské závody. Účastnilo se 21 soutěžících.
Pořadí:
1. místo David Sedláček 12,24 kg
2. místo Tomáš Kosík 8,12 kg
3. místo Mirka Bláhová 4,50 kg
Vítězové získali krásné poháry a všichni účastníci závodu obdrželi věcné ceny.

Oprava chodníku I. etapa

Datum: 9. 9. 2013

V obci Citonice proběhne kompletní oprava chodníku na návsi. I. etapa proběhne v měsíci září 2013 od č.p. 51 po č.p. 141. Další pokračování oprav proběhne dle finančních možností obce.
Na opravu části chodníku od č.p. 6 po č.p. 100 (Základní škola) bylo zažádáno o dotaci ze SZIF. Předpoklad realizace jaro 2014.

Dětský den 16.6.2013

Datum: 17. 6. 2013

Za krásného slunečného počasí se uskutečnil na místním hřišti již tradiční dětský den. Účast dětí předčila očekávání pořadatelů (více než 120 dětí). Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny s bohatým doprovodným programem, jako např. skákací hrad, projížďka lodičkami po místním rybníku, bludiště, facepainting, stříkání hasičskou technikou. Každé dítě obdrželo občerstvení - ovoce, nápoj, párek v rohlíku, cukrovou vatu, nanuk a tašku s dárky.
Obec děkuje všem pořadatelům, kterých bylo celkem 44 a kteří výraznou měrou přispěli ke spokojenosti a radosti dětí.
Celá akce se uskutečnila i díky štědrým sponzorům, za což jim srdečně děkujeme a těšíme se již na příští ročník.
Fotky dětí jsou v sekci Fotografie, podsložka Dětský den 2013

Seznam sponzorů:
Generální sponzor:
Miloš Jordán s.r.o.
Hlavní sponzoři:
KOVO Jan Novák
Ing. Rostislav Röss
.A.S.A. Eko Znojmo
JUDr. Milan Škrdla
Čoko Večeřa Milan
Moravia Home s.r.o.
Jednota Moravský Krumlov
JOSGAZ s.r.o.
Michal Dalibába
Irena Kabilková
BASF s.r.o.
Kaufland Znojmo
BAUZIT, s.r.o.
MS Citonice
SDH Citonice
Obec Citonice
Obec Citonice děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary
a všem organizátorům.

Masopust 2013

Datum: 18. 2. 2013

V sobotu 16.2.2013 proběhl v naší obci masopustní průvod třiceti masek za doprovodu muzikantů pana Veselýho a pana Blechy. Součástí akce byl i prodej vepřových specialit před místním hostincem. Večer k tanci hrála místní skupina S.A.M.C.I.
Masopust se vydařil a to i díky aktivním organizátorům: Lenka Dalibábová, Karel Smrčka, Martin Kabilka, Růžena Turková, Stanislava Klempová, Anna Kabilková, Eva Kesslerová, Michal Ksenič a další.
Finanční výtěžek akce ve výši 4.330,- Kč byl předán do ZŠ a MŠ Citonice.
Fotky z akce v sekci Fotografie, podsložka Masopust 2013.

Vánoční koncert 16.12.2012

Datum: 17. 12. 2012

Vánoční koncert 16.12.2012

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2012

Datum: 3. 12. 2012

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2012

Setkání důchodců 1.11.2012

Datum: 2. 11. 2012

Ve čtvrtek 1.11.2012 se uskutečnilo tradiční setkání důchodců naší obce. Po zahájení starostou obce vystoupili děti z MŠ a ZŠ Citonice, poté program pokračoval předáváním věcných darů jubilantům, kteří v tomto roce oslavili významné životní výročí. Jednalo se o 16 občanů, z toho 12 žen a 4 muži, nejvýznamnější výročí bylo 90 let. K dobré náladě při sousedském posezení zahrál harmonikář pan Polach. Občané akci kvitovali s povděkem a těší se již na další setkání.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

Oprava studánky u rybníka Rušlem - říjen 2012.

Datum: 10. 10. 2012

V minulých dnech proběhlo čištění potrubí přivádějící vodu z filtrační budovy do studánky u rybníka Rušlem. Pročištěním se podstatně zvýšila vydatnost studánky a rybník, který hrozil vyschnutím se začíná opět plnit.
Obecní úřad upozorňuje, že neprovádí hygienické rozbory vody ze studánky a neručí za její kvalitu a nezávadnost.
Foto v sekci Fotografie, podsložka obec.

Posvícení 2012

Datum: 4. 10. 2012

Ve dnech 28.9. až 30.9.2012 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Posvícení 2012.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Datum: 31. 8. 2012

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Rybářská soutěž na rybníku Skalka 25.8.2012

Datum: 27. 8. 2012

V sobotu 25.8.2012 proběhla na rybníku Skalka rybářská soutěž. V prvním kole se chytlo 151 ks ryb o celkové délce 2.537 cm. Ve druhém kole 120 ks ryb o délce 1.903 cm. Nejdelší rybu chytil mladý rybář Lang - 84 cm a nejkratší paní Kertészová - 7,5 cm. Na celkově 1. místě se umístil s počtem 76 ks a délkou 1.056 cm p. Kazatel, na 2. místě s počtem 80 ks a 927 cm p. Čejda a na 3. místě s počtem 22 ks a 385 cm p. Papoušek Jiří ml. Všem rybářům blahopřejeme. Foto v sekci Fotografie - Skalka.

17. kolo příjmu žádostí, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - strategického plánu Leader "Impulsy pro novou kvalitu života na

Datum: 13. 8. 2012

17. kolo příjmu žádostí, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie - strategického plánu Leader "Impulsy pro novou kvalitu života na venkově"
Veškeré důležité informace jsou uvedeny zde:
http://www.znojemskevinarstvi.cz/info-6c49/vyzvy-dokumenty/aktualni-vyzva/

Noční soutěž hasičů 21.7.2012

Datum: 23. 7. 2012

V sobotu 21.7.2012 proběhla v naší obci noční soutěž v požárním útoku. Účastnilo se celkem 16 družstev dospělých a 3 družstva mladých hasičů. I přes deštivé počasí se soutěžilo dvoukolově s těmito výsledky:

Mladí hasiči
1. místo Citonice
2. místo Milíčovice B
3. místo Milíčovice A

Ženy
1. místo SDH Lesná
2. místo SDH Vesce
3. místo SDH Citonice

Muži
1. místo SDH Šatov A
2. místo SDH Chvalovice
3. místo SDH Citonice A

Fotografie jsou ve slože Fotografie, podsložka Hasiči, pod názvem Noční soutěž 2012.

Osvědčení o úspoře emisí

Datum: 2. 7. 2012

Osvědčení o úspoře emisí

Informace o výzvách MAS Znojemské vinařství

Datum: 2. 7. 2012

Informace o výzvách MAS Znojemské vinařství

Zobrazeno 91-120 ze 199

Dění v obci

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4
1
5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 3.12.2021

Svátek má Svatoslav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den zdravotně postižených

Zítra má svátek Barbora

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Historie obce:

První zmínky o obci jsou z roku 1252, kdy k Hradišti sv. Hypolita náleželo kromě jiných statků i zboží v Citonicích, v roce 1253 pak ještě lán v Citonicích náležel križovníkům s červenou hvězdou. V roce 1287 jsou Citonice uváděny jako královská obec, když král Václav II. potrvdil privilegia královské kaple sv. Kateřiny ve Znojmě a kostelu sv. Michala, kterému tehdy náležely mimo jiné i dva lány v královské vsi Citonicích. Když v roce 1348 potvrdil privilegia a statky královkému městu Znojmu král Karel IV., byly mezi nimi uvedeny Citonice, které v majetku města zůstaly.