Obec Citonice
ObecCitonice

​​ Datová schránka:5vnbpe5

​​ IČO:00292591

 • 360

  metrů nadmořské
  výšky

 • 1252

  první písemná
  zmínka

 • 593

  počet obyvatel
  k roku 2020

 • 895

  rozloha obce
  v hektarech

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 228

Hasičká soutěž o pohár starosty obce Citonice

Datum: 17. 6. 2019

V sobotu 15.6.2019 se u rybníka Rušlem uskutečnila hasičská soutěž o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 9 družstev mužů a 10 družstev mladších a starších dětí. U mužů na 1. místě se umístilo družstvo z Lesné, 2. bylo Grešlové Mýto, 3. Milíčovice A a 4. domácí závodníci. V kategorii mladších dětí bylo pořadí následující: 1. Plenkovice, 2. Vranov nad Dyjí A, 3. Šumná. U starších dětí bylo pořadí: 1. Vranov nad Dyjí, 2. Plenkovice, 3. Citonice. Akci zajišťovali hasiči Citonic včetně občerstvení a všichni soutěžící i návštěvníci byli spokojení.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Hasiči, podsložka Soutěže 2019.

Dětský den 8.6.2019

Datum: 10. 6. 2019

V sobotu 8.6.2019 se konal v naší obci již tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno 14 soutěžních disciplín a bohatý doprovodný program - skákací hrad, hasiči Znojmo - výroba pěny, chovatelé cizokrajných plazů a jiných zvířat, vystoupení klauna Jonáše, facepainting, který využila většina dětí a nechala si od šikovných maminek namalovat obrázek na obličej. Největším letošním lákadlem pro děti byla nafukovací překážková dráha v délce 25 m a mobilní horolezecká stěna. Každé soutěžící dítě obdrželo párek, limonádu, poukaz na zmrzlinu. Po absolvování všech soutěžních disciplín byla odměnou taška s dárky. Celkem se dětského dne zúčastnilo 120 dětí. Za bohatý program děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem.
Obec také děkuje organizátorům a ochotným rodičům za příkladnou pomoc, bez které by se náš dětský den nemohl uskutečnit a tím přispěli ke spokojenosti a radosti dětí. Fotografie v sekci Dětský den.

Zahájení rybolovu na rybníku Skalka

Datum: 17. 4. 2019

V sobotu 13.4.2019 proběhlo zahájení rybářské sezony formou soutěže. I přes chladné počasí se dostavilo 20 soutěžících. Na 1.místě se umístil Pavel Klempa. Mladí hasiči připravili pro všechny návštěvníky občerstvení. Foto k nahlédnutí v sekci rybník Skalka, podsložka Zahájení 2019.

Masopust 23.2.2019

Datum: 27. 2. 2019

V sobotu 23.2.2019 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 19 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka, guláš a výpečky. Výtěžek celé akce v částce 10.481,- Kč byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům za aktivní přístup a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

Zahájení adventu 2.12.2018

Datum: 3. 12. 2018

V neděli 2.12.2018 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce posvětil vánoční strom místní kněz Marek Coufal. Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem a na závěr odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým symbolicky byl zahájen čas adventu. I přes nepřízeň počasí byla účast občanů opět vysoká, každé dítě obdrželo dárkový balíček. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj. Po celý průběh akce se všichni mohli občerstvit teplým čajem a svařeným vínem. Svařáku bylo dost a účastníkům akce se nechtělo ani domů.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

Vyřezávání dýní - halloween 27.10.2018

Datum: 29. 10. 2018

V sobotu 27.10.2018 odpoledne se u rybníka Rušlem sešlo asi 40 dětí se svými rodiči a prarodiči na vyřezávání dýní. Jejich výsledky jsou vidět na přiložených fotografiích. Bohatou výzdobu v duchu halloweenu připravily šikovné maminky, děti ochutnaly strašidelné cukroví, k tomu dostaly teplý čaj a dospělí svařené víno. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a dětem velice líbila. Za to patří poděkování všem, kteří se o toto přičinili. Foto k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Vyřezávání dýní.

Oslavy 28.10.2018 - 100. výroční vzniku republiky

Datum: 29. 10. 2018

Sportovní klub Citonice uspořádal při příležitosti 100. výročí vzniku Československa setkání občanů u památníku obětem I. a II. světové války. Dopoledne k památníku přijela kolona historických vozidel. Podvečerní sraz občanů byl u kostela a odtud se vydal lampionový průvod k památníku. V čele průvodu šli uniformovaní příslušníci SDH Citonice s věncem, za nimi početná skupina dětí a dospělých. Po slavnostním položení věnce k památníku a krátkém přivítání a proslovu byla zazpívána československá hymna. Na závěr shromáždění byl odpálen krásný ohňostroj.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Oslavy 28. října.

Setkání důchodců 18.10.2018

Datum: 19. 10. 2018

Dne 18.10.2018 se v kulturním domě v Mašovicích uskutečnilo již 9. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letos jsme měli 20 jubilantů, kteří obdrželi od obce dárkové koše. Těm co se nemohli dostavit byly dary předány následně. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářem do podvečerních hodin. Přítomní dostali malé občerstvení. Všichni odjížděli spokojeni a už se těší na další ročník, který se již uskuteční v novém kulturním domě v Citonicích. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

Posvícení 2018

Datum: 3. 10. 2018

Ve dnech 28.9.-30.9.2018 se v naší obci uskutečnilo tradiční svatováclavské posvícení. V pátek se konala taneční zábava, v sobotu stavění posvícenské máje a v neděli zavádění mládeže po obci, odpoledne tanec pod májí. Díky pěknému slunečnému počasí byla hojná účast a organizačně se vše dobře zvládlo. Foto v sekci Fotografie, podsložka Posvícení 2018.

Parkoviště u mateřské školy Citonice

Datum: 26. 9. 2018

V měsíci září 2018 firma Renov provedla rekonstrukci chodníku a zřídila nové parkoviště u MŠ Citonice. Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance školy a rodiče s dětmi. Při této akci byla opravena zídka a vybudovány nové sloupky k bráně.

Víkend plný dobrodružství

Datum: 13. 8. 2018

V obci Citonice se ve dnech 10.8.2018 až 12.8.2018 uskutečnil 1. ročník akce "Víkend plný dobrodružství". Akce se zúčastnilo kolem 50 místních dětí, které se svými rodiči stanovali na hřišti. Bylo připraveno plno různých aktivit, např. střelba vzduchovkou, kuší, pistolí, lodě, zdravověda, výcvik k přežití v divočině atd. Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojili do náročné organizace, především paní Vlastě Smrčkové, a všem sponzorům za jejich příspěvky.
Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsekce Víkend plný dobrodružství.

Výstavba víceúčelového sálu Citonice

Datum: 21. 5. 2018

18.5.2018 započala výstavba víceúčelového sálu, která současně bude sloužit jako tělocvična pro Základní školu Citonice. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma Renov s.r.o. Znojmo. Vzhledem k finanční náročnosti je zajištěn úvěr od České spořitelny na dofinancování akce. Celkové předpokládané náklady včetně vybavení do 25 mil. Kč. Termín dokončení je stanoven září 2019.
Fotografie z výstavby jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie - Výstavba víceúčelového sálu 2018-2019.

Masopust 10.2.2018

Datum: 13. 2. 2018

V sobotu 10.2.2018 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 18 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka a výpečky. Večer proběhlo v místním hostinci sousedské posezení s taneční diskotékou. Hostinec praskal ve švech. Výtěžek celé akce v částce 10.547,- Kč byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům za aktivní přístup a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

Dětský maškarní bál 4.2.2018

Datum: 5. 2. 2018

Farnost Citonice uspořádala v neděli 4.2.2018 dětský maškarní bál v místním hostinci. Akce byla výborně organizačně zajištěna, bohatá tombola i program, jen škoda, že dětí nebylo více. Obec děkuje všem pořadatelům. Foto v sekci Fotografie, složka Obec, podsložka Dětský karneval 4.2.2018.

Vánoční koncert 17.12.2017

Datum: 18. 12. 2017

V neděli 17.12.2017 se v místním kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert. Vystoupily dva hudební soubory a to Musica Antiqua a dětská cimbálová muzika Veltlínek. Celkem 20 účinkujících zahrálo a zazpívalo barokní, renesanční a lidové skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si mohli všichni společně zazpívat vánoční koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2017-vánoční strom......

Zahájení adventu 3.12.2017

Datum: 6. 12. 2017

V neděli 3.12.2017 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce požehnal vánoční strom místní kněz Marek Coufal. Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem a na závěr odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým symbolicky byl zahájen čas adventu. Počasí se letos vydařilo, napadl sníh a mírně mrzlo. Účast občanů byla opět vysoká, každé dítě obdrželo dárkový balíček. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj. Po celý průběh akce se všichni mohli občerstvit teplým čajem a svařeným vínem. Svařáku bylo dost a účastníkům akce se nechtělo ani domů.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.


Upravit

Drakiáda a vyřezávání dýní 21.10.2017

Datum: 23. 10. 2017

V sobotu odpoledne se u rybníka Rušlem sešlo asi 40 dětí se svými rodiči a prarodiči na pouštění draků. Vítr této akci nepřál a draci létaly spíše za pomoci dospělých. V druhé části odpoledne byly připraveny dýně k vyřezávání. Jejich výsledky jsou vidět na přiložených fotografiích. Na závěr si všichni opekli na ohni špekáčky a obdrželi malou sladkost. Foto k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Drakiáda 2017.

Volby 2017

Datum: 23. 10. 2017

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR za obec Citonice.

Posvícení 29.9.-1.10.2017

Datum: 20. 10. 2017

Ve dnech 29.9.-1.10.2017 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. V pátek při taneční zábavě hrála skupina Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská mája. V neděli mládež s muzikanty prošla obcí a odpoledne se tančilo pod májí. Foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení.

Setkání důchodců 19.10.2017

Datum: 20. 10. 2017

Dne 19.10.2017 se v místním hostinci uskutečnilo již 8. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letos jsme měli 16 jubilantů, z toho se 12 dostavilo a byli jim předány hodnotné dary. Těm co se nemohli dostavit byly dárkové krabice předány následně. Poté proběhlo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Citonice. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářem do večerních hodin. Přítomní dostali malé občerstvení. Všichni odcházeli spokojeni a již se těší na další ročník. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

Dětský den 24.6.2017

Datum: 26. 6. 2017

V sobotu 24.6.2017 se konal v naší obci již tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno 11 soutěžních disciplín a bohatý doprovodný program. Dětem se nejvíce líbil aguazorbing na rybníku Rušlem a jízda terénní buginou. Většina dětí si nechala od šikovných maminek namalovat obrázek na obličej a na závěr vystoupil klaun. Každé soutěžící dítě obdrželo párek, limonádu, cukrovou vatu, poukaz na zmrzlinu. Po absolvování všech soutěžních disciplín byla odměnou taška s dárky. Celkem se dětského dne zúčastnilo 117 dětí, z toho cca polovina přespolních. Za bohatý program děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem.
Obec děkuje všem organizátorům a ochotným rodičům za příkladnou pomoc, bez které by se náš dětský den nemohl uskutečnit a tím přispěli ke spokojenosti a radosti dětí.

Foto v sekci Fotografie, podsložka Dětský den 2017.

Masopust 25.2.2017

Datum: 27. 2. 2017

V sobotu 25.2.2017 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 29 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka a pod. Večer proběhla v místním hostinci diskotéka pro starší a pokročilé. Výtěžek celé akce v částce 10.729,- Kč, který byl opět vyšší než v předcházejícím roce, byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

Dětský karneval 19.2.2017

Datum: 15. 2. 2017

Farnost Citonice uspořádala v neděli 19.2.2017 dětský karneval v místním hostinci. Akce byla dobře organizačně zajištěna, bohatá tombola, účast vysoká a děti nadšené. Obec děkuje všem pořadatelům. Foto v sekci Fotografie, složka Obec, podsložka Dětský karneval 19.2.2017.

19.4.2017 - zájezd do divadla

Datum: 14. 2. 2017

19.4.2017 - zájezd do divadla

Taneční zábava 4.2.2017

Datum: 10. 2. 2017

V sobotu 4. února 2017 se v místním hostinci uskutečnila taneční zábava pořádaná obcí a SDH Citonice. Foto v sekci Fotografie, složka Taneční zábavy, plesy.

Vypouštění baĺónků s práním Ježíškovi 9.12.2016

Datum: 12. 12. 2016

V pátek 9.12.2016 se uskutečnilo 2. vypouštění balónku. Byly vypuštěny balónky, na které děti přivázaly napsaná přáníčka s dárky Ježíškovi.
Akce byla celorepubliková a odstartovaná rádiem Impuls přesně v 15:15 hod. Organizačně akci zajišťovala členka ZO paní Vlasta Smrčková.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Obec.

Vánoční koncert 11.12.2016

Datum: 12. 12. 2016

V neděli 11.12.2016 se v místním kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert. Vystoupily dvě hudební skupiny a to Musica Antiqua pod vedením pana Simka a dětská cimbálová muzika Veltlínek. Celkem 21 účinkujících zahrálo a zazpívalo barokní, renesanční a lidové skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2016-vánoční strom......

#

Mikuláš s čerty 2016

Datum: 6. 12. 2016

Mikuláš s čerty 2016

Rybník Skalka - odbahnění, oprava břehů 2016-2017

Datum: 28. 11. 2016

V měsíci listopadu 2016 započaly práce na odbahnění rybníka. Součástí akce je i nový bezpečnostní přeliv a oprava břehových nátrží. Práce vysoutěžila firma Kavyl a dokončeny by měly být do března 2017. Část nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství a sportovní rybolov bude možný po napuštění rybníka.
Fotky budou průběžně doplňovány ve složce Fotografie, podsložka Rybník Skalka - Odbahnění, oprava břehů.

Zahájení adventu 27.11.2016

Datum: 28. 11. 2016

V neděli 27.11.2016 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce požehnal vánoční strom místní kněz Marek Coufal. Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem a na závěr odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým symbolicky byl zahájen čas adventu. Počasí se k večeru umoudřilo, účast občanů byla vysoká, každé dítě obdrželo dárkový balíček. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj, který všechny přítomné nadchl svoji krásou a mohutným závěrem. Po celý průběh akce se všichni mohli občerstvit teplým čajem a svařeným vínem.
Obec nasvítila v letošním roce ještě jeden rostlý strom u budovy ZŠ. Ozdoby na tento vánoční strom vyrobili děti z MŠ a ZŠ Citonice.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

Zobrazeno 61-90 ze 228

Dění v obci

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Svátek

Dnes je 30.3.2023

Svátek má Arnošt

Zítra má svátek Kvido

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Historie obce:

První zmínky o obci jsou z roku 1252, kdy k Hradišti sv. Hypolita náleželo kromě jiných statků i zboží v Citonicích, v roce 1253 pak ještě lán v Citonicích náležel križovníkům s červenou hvězdou. V roce 1287 jsou Citonice uváděny jako královská obec, když král Václav II. potrvdil privilegia královské kaple sv. Kateřiny ve Znojmě a kostelu sv. Michala, kterému tehdy náležely mimo jiné i dva lány v královské vsi Citonicích. Když v roce 1348 potvrdil privilegia a statky královkému městu Znojmu král Karel IV., byly mezi nimi uvedeny Citonice, které v majetku města zůstaly.