Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Dětský den 6.6.2015

Dětský den 6.6.2015

8. 6. 2015 Zobrazit více

Pálení čarodějnic 30.4.2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic u rybníka Rušlem. Akce byla dobře připravená a  dětem byl zpestřen večer stezkou odvahy. Několik fotografií je ve složce Fotografie, podsložka Pálení čarodějnic.

5. 5. 2015

Vánoční koncert 14.12.2014

V neděli 14.12.2014 se v místním kostele uskutečnil vánoční koncert. Skupina Musica Antiqua pod vedením pana Simka zahrála a zazpívala barokní a renesanční skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si všichni společně mohli zazpívat koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2014-vánoční strom......

15. 12. 2014

Ledová kalamita 1.-3. prosince 2014

Začátkem prosince 2014 postihla naší obec, tak jako většinu území jižní Moravy, ledová kalamita. Byla ochromena doprava na železnici, stromy byly obaleny tak silnou vrstvou ledu, že mnohé z nich se vyvrátily. Cesta přes Cínovou horu do Znojmo byla 3 dny neprůjezdná - odstranění větví a stromů zajistili zaměstnanci obce. Za rybníkem Rušlem byly vyvráceny 2 stromy, které poškodily oplocení zahrad. U fotbalového hřiště spadla vzrostlá lípa a velké množství silných větví. Nejhorší situace je u rybníka Skalka a u nově vybudovaných mokřadů. Zde je vyvráceno velké množství stromů, které přehradily nejen cestu, ale napadaly i do rybníka. Jejich odklizení bude možné až po zamrznutí nebo vyschnutí půdy, neboť těžká technika by udělala více škody jak užitku. Foto k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsložka Ledová kalamita ...

8. 12. 2014

Drakiáda 11.10.2014

V sobotu 11.10.2014 od 15:00 hod se bude konat u rybníka Mlejnek drakiáda. Nápoje zajištěny, buřty na opékání s sebou.

9. 10. 2014

Brigáda na rybníku Rušlem

V sobotu 4. října 2014 se uskutečnila na rybníku Rušlem brigáda na odstranění orobince. Zúčastnilo se více jak 20 občanů, brigáda proběhla úspěšně a za to všem patří dík. Foto ve složce Fotografie, podsložka Rybník Rušlem Brigáda 4.10.2014.

7. 10. 2014 Zobrazit více

Tradiční Svatováclavské posvícení 26.-28.9.2014

Tradiční Svatováclavské posvícení se uskutečnilo v naší obci 26.-28.9.2014. V pátek 26.9. proběhla taneční zábava s kapelou Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská máje a součástí bylo pečení prasete před místním hostincem. V neděli citonická mládež obcházela obec a zvala na odpolední posezení a tanec pod májí. Počasí se vydařilo, akce se líbila - viz. foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení 2014. Poděkování všem sponzorům za věcné dary do tomboly a občanům za finanční příspěvky.

29. 9. 2014

Cyklistický výlet Sportovního klubu dne 30.8.2014

V sobotu 30.8.2014 uspořádal Sportovní klub Citonice cyklistický výlet přes vinici Šobes do Hnánic a zpět. Účast byla vysoká a fotografie k nahlédnutí ve složce obec, podsložka SK Citonice.

5. 9. 2014

Zkoušky loveckých psů 30.8.2014

V sobotu 30.8.2014 se v naší obci uskutečnily zkoušky loveckých psů. Z Citonic se zúčastnil zkoušek Český fousek - Fira z Citoňských luk vůdce Petra Kabilky, kteří se umístili na 3. místě ve dvoudenních zkouškách. Fotografie v složce Obec, podsložka MS Citonice.

4. 9. 2014

Noční závody v požárním útoku 26.7.2014

V sobotu 26.7.2014 se na místním hřišti uskutečnily tradiční noční závody v požárním útoku. Zúčastnilo se 8 vesnic, za Citonice B soutěžily naše chlapecké naděje.
Výsledky soutěže:
Pořadí, družstvo, čas:
1.  Citonice A  20,11
2.  Lesná 22,22
3.  Starý Petřín 24,47
4.  Šafov 24,69
5.  Mramotice 25,22
6.  Citonice B 25,51
7.  Šumná 29,64
8.  Šatov 30,07
9.  Lukov 32,01
Fotky jsou ve složce Fotografie, podsložka Hasiči.

28. 7. 2014

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice