Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Vypouštění balónku s přáním Ježíkovi 4.12.2015

Vypouštění balónku s přáním Ježíkovi 4.12.2015V pátek 4.12.2015 se uskutečnilo 1. vypouštění balónku. Bylo vypuštěno asi 120 balónků, na které děti přivázaly napsaná přáníčka s dárky Ježíškovi.
Akce byla celorepubliková a odstartovaná rádiem Impuls přesně v 15:15 hod. Po vypuštění děti obdržely balíček od Merlins Kinder Welt Chvalovice. Organizačně akci zajišťovala členka ZO paní Vlasta Smrčková.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Obec.

7. 12. 2015

Rozvícení vánočního stromu 29.11.2015

Rozvícení vánočního stromu 29.11.2015V neděli 29.11.2015 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem, poté následovalo posvěcení stromu místním knězem Markem Coufalem. Děti odpočítali rozsvícení stromu, který vyzdobily děti z naší obce a nasvětlil Luboš Molík (elektrikář) a zaměstnanci obce. I přes větrné počasí byla účast vysoká, rozdalo se více než 100 dárkových balíčků přítomným dětem. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj, který všechny přítomné nadchl svoji krásou a mohutným závěrem.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

30. 11. 2015

Setkání důchodců 2015

Dne 16.11.2015 se v místním hostinci uskutečnilo již 6. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letošním jubilantům byly předány dary, následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Citonice. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářkou do večerních hodin. Všichni přítomní dostali malé občerstvení. I letošní účast byla tradičně vysoká a všichni odcházeli spokojeni a již se těší na další ročník. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

18. 11. 2015

Svatováclavské posvícení 2015

Ve dnech 25.9.-27.9.2015 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. V pátek při taneční zábavě hrála skupina Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská mája a opékalo se prase. V neděli mládež s muzikanty prošla obcí a odpoledne se tančilo pod májí. Foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení.

21. 10. 2015

Oprava silnice č. II/408

Oprava silnice č. II/408První fází opravy byla příprava objízdné trasy mezi obcí Citonice a Bezkov. Vlastní práce na státní silnici započaly v měsíci červenci 2015 a to úsekem od kasárenské křižovatky po křižovatku na Bezkov. Úplná uzavírka silnice mezi obcí Citonice a Milíčovice je od 5.9.2015 do 31.10.2015. V této době bude provedena kompletní rekonstrukce celého úseku. Obec na své náklady zajišťuje opravu chodníků k novým přechodům pro chodce, jejichž součástí je i instalace nasvětlení přechodů. Sjezdy na místní komunikace a sjezdy k RD financuje obec. Více fotek ve složce Fotografie, podsložka Opravy komunikací v roce 2015.

20. 10. 2015

Oprava místní komunikace k železniční zastávce

V měsíci září 2015 proběhla oprava komunikace k zastávce ČD a horní cesty u rodinných domů. Byl položen nový asfaltový koberec v šíři 3,5m - 4,5m a v délce 900m, celková vyasfaltovaná plocha komunikace je 3.622m2. Opravu provedla firma Strabag na základě výběrového řízení, kde nabídla nejnižší cenu. Celkové náklady činily 2.169.761 Kč.

20. 10. 2015

Dětský den 6.6.2015

Dětský den 6.6.2015

8. 6. 2015 Zobrazit více

Pálení čarodějnic 30.4.2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic u rybníka Rušlem. Akce byla dobře připravená a  dětem byl zpestřen večer stezkou odvahy. Několik fotografií je ve složce Fotografie, podsložka Pálení čarodějnic.

5. 5. 2015

Vánoční koncert 14.12.2014

V neděli 14.12.2014 se v místním kostele uskutečnil vánoční koncert. Skupina Musica Antiqua pod vedením pana Simka zahrála a zazpívala barokní a renesanční skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si všichni společně mohli zazpívat koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2014-vánoční strom......

15. 12. 2014

Ledová kalamita 1.-3. prosince 2014

Začátkem prosince 2014 postihla naší obec, tak jako většinu území jižní Moravy, ledová kalamita. Byla ochromena doprava na železnici, stromy byly obaleny tak silnou vrstvou ledu, že mnohé z nich se vyvrátily. Cesta přes Cínovou horu do Znojmo byla 3 dny neprůjezdná - odstranění větví a stromů zajistili zaměstnanci obce. Za rybníkem Rušlem byly vyvráceny 2 stromy, které poškodily oplocení zahrad. U fotbalového hřiště spadla vzrostlá lípa a velké množství silných větví. Nejhorší situace je u rybníka Skalka a u nově vybudovaných mokřadů. Zde je vyvráceno velké množství stromů, které přehradily nejen cestu, ale napadaly i do rybníka. Jejich odklizení bude možné až po zamrznutí nebo vyschnutí půdy, neboť těžká technika by udělala více škody jak užitku. Foto k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsložka Ledová kalamita ...

8. 12. 2014

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice