Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Pálení čarodějnice 2016

V sobotu 30.4.2016 se v naší obci uskutečnilo tradiční pálení čarodějnice. Hranici s čarodějnicí připravili místní členové sboru dobrovolných hasičů, kteří se také podíleli na organizaci celé akce. Pro děti byla připravena stezka odvahy s odměnou. Počasí nám přálo a účast byla hojná. Foto v sekci Fotografie, podsložka Pálení čarodějnic.

3. 5. 2016

Rybářské závody na rybníku Skalka

V sobotu 9.4.2016 byla zahájena nová rybářská sezona na rybníku Skalka. Rybářské soutěže se i přes nepřízeň počasí účastnilo 21 soutěžících. Na prvním místě se umístil Martin Šachl s celkovou délkou 369 cm, na druhém místě Petr Bezděk 158 cm a na třetím Petr Dohnal 110 cm. Všichni účastníci obdrželi věcné ceny. Fotografie ve složce Rybník Skalka.

11. 4. 2016

Masopust 6.2.2016

V sobotu 6.2.2016 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 27 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka a pod. Večer proběhla v místním hostinci diskotéka pro starší a pokročilé. Výtěžek celé akce v částce 9.531,- Kč, který byl opět vyšší než v předcházejícím roce, byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

8. 2. 2016

Vypouštění balónku s přáním Ježíkovi 4.12.2015

Vypouštění balónku s přáním Ježíkovi 4.12.2015V pátek 4.12.2015 se uskutečnilo 1. vypouštění balónku. Bylo vypuštěno asi 120 balónků, na které děti přivázaly napsaná přáníčka s dárky Ježíškovi.
Akce byla celorepubliková a odstartovaná rádiem Impuls přesně v 15:15 hod. Po vypuštění děti obdržely balíček od Merlins Kinder Welt Chvalovice. Organizačně akci zajišťovala členka ZO paní Vlasta Smrčková.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Obec.

7. 12. 2015

Rozvícení vánočního stromu 29.11.2015

Rozvícení vánočního stromu 29.11.2015V neděli 29.11.2015 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem, poté následovalo posvěcení stromu místním knězem Markem Coufalem. Děti odpočítali rozsvícení stromu, který vyzdobily děti z naší obce a nasvětlil Luboš Molík (elektrikář) a zaměstnanci obce. I přes větrné počasí byla účast vysoká, rozdalo se více než 100 dárkových balíčků přítomným dětem. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj, který všechny přítomné nadchl svoji krásou a mohutným závěrem.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

30. 11. 2015

Setkání důchodců 2015

Dne 16.11.2015 se v místním hostinci uskutečnilo již 6. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letošním jubilantům byly předány dary, následovalo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Citonice. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářkou do večerních hodin. Všichni přítomní dostali malé občerstvení. I letošní účast byla tradičně vysoká a všichni odcházeli spokojeni a již se těší na další ročník. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

18. 11. 2015

Svatováclavské posvícení 2015

Ve dnech 25.9.-27.9.2015 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. V pátek při taneční zábavě hrála skupina Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská mája a opékalo se prase. V neděli mládež s muzikanty prošla obcí a odpoledne se tančilo pod májí. Foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení.

21. 10. 2015

Oprava silnice č. II/408

Oprava silnice č. II/408První fází opravy byla příprava objízdné trasy mezi obcí Citonice a Bezkov. Vlastní práce na státní silnici započaly v měsíci červenci 2015 a to úsekem od kasárenské křižovatky po křižovatku na Bezkov. Úplná uzavírka silnice mezi obcí Citonice a Milíčovice je od 5.9.2015 do 31.10.2015. V této době bude provedena kompletní rekonstrukce celého úseku. Obec na své náklady zajišťuje opravu chodníků k novým přechodům pro chodce, jejichž součástí je i instalace nasvětlení přechodů. Sjezdy na místní komunikace a sjezdy k RD financuje obec. Více fotek ve složce Fotografie, podsložka Opravy komunikací v roce 2015.

20. 10. 2015

Oprava místní komunikace k železniční zastávce

V měsíci září 2015 proběhla oprava komunikace k zastávce ČD a horní cesty u rodinných domů. Byl položen nový asfaltový koberec v šíři 3,5m - 4,5m a v délce 900m, celková vyasfaltovaná plocha komunikace je 3.622m2. Opravu provedla firma Strabag na základě výběrového řízení, kde nabídla nejnižší cenu. Celkové náklady činily 2.169.761 Kč.

20. 10. 2015

Dětský den 6.6.2015

Dětský den 6.6.2015

8. 6. 2015 Zobrazit více

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice