Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Taneční zábava 4.2.2017

V sobotu 4. února 2017 se v místním hostinci uskutečnila taneční zábava pořádaná obcí a SDH Citonice. Foto v sekci Fotografie, složka Taneční zábavy, plesy.

10. 2. 2017

Vánoční koncert 11.12.2016

V neděli 11.12.2016 se v místním kostele uskutečnil tradiční vánoční koncert. Vystoupily dvě hudební skupiny a to Musica Antiqua pod vedením pana Simka a dětská cimbálová muzika Veltlínek. Celkem 21 účinkujících zahrálo a zazpívalo barokní, renesanční a lidové skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si všichni společně zazpívali vánoční koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2016-vánoční strom......

12. 12. 2016

Vypouštění baĺónků s práním Ježíškovi 9.12.2016

V pátek 9.12.2016 se uskutečnilo 2. vypouštění balónku. Byly vypuštěny balónky, na které děti přivázaly napsaná přáníčka s dárky Ježíškovi.
Akce byla celorepubliková a odstartovaná rádiem Impuls přesně v 15:15 hod. Organizačně akci zajišťovala členka ZO paní Vlasta Smrčková.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Obec.

12. 12. 2016

Mikuláš s čerty 2016

Mikuláš s čerty 2016Mikuláš s čerty 2016

6. 12. 2016

Zahájení adventu 27.11.2016

V neděli 27.11.2016 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce požehnal vánoční strom místní kněz Marek Coufal. Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem a na závěr odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým symbolicky byl zahájen čas adventu. Počasí se k večeru umoudřilo, účast občanů byla vysoká, každé dítě obdrželo dárkový balíček. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj, který všechny přítomné nadchl svoji krásou a mohutným závěrem. Po celý průběh akce se všichni mohli občerstvit teplým čajem a svařeným vínem.
Obec nasvítila v letošním roce ještě jeden rostlý strom u budovy ZŠ. Ozdoby na tento vánoční strom vyrobili děti z MŠ a ZŠ Citonice.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

28. 11. 2016

Rybník Skalka - odbahnění, oprava břehů 2016-2017

V měsíci listopadu 2016 započaly práce na odbahnění rybníka. Součástí akce je i nový bezpečnostní přeliv a oprava břehových nátrží. Práce vysoutěžila firma Kavyl a dokončeny by měly být do března 2017. Část nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství a sportovní rybolov bude možný po napuštění rybníka.
Fotky budou průběžně doplňovány ve složce Fotografie, podsložka Rybník Skalka - Odbahnění, oprava břehů.

28. 11. 2016

Oslavy 28. října 2016

Sportovní klub Citonice uspořádal při příležitosti 98. výročí vzniku Československa setkání občanů u památníku obětem I. a II. světové války. Dopoledne k památníku přijela kolona historických vozidel. Slavnostní den byl ukončen rozsvícením desítek lampiónů, hymnou a krátkým připomenutím výročí.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Oslavy 28. října (2016).

31. 10. 2016 Zobrazit více

Události - říjen 2016

V měsíci říjnu 2016 se konaly v naší obci 3 významné akce. Začalo se tradičním posvícením (30.9.-2.10.2016.) Počasí mládeži celkem přálo, návštěvníků bylo hojně a děti si užily zábavy na kolotočích, houpačkách a dalších atrakcí. 6.10.2016 se uskutečnilo sedmé setkání důchodců v místním hostinci. Účast byla vysoká a v programu vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice, starosta seznámil občany s činností obce a plány do budoucnosti a jubilantům předal věcné dary. Následovala zábava s harmonikou, při které se zpívalo i tancovalo. Setkání se protáhlo do večerních hodin a všichni odcházeli spokojeni.
15.10.2016 proběhl na  rybníku Skalka výlov ryb. Tato náročná akce se připravovala z důvodu opravy hráze, bezpečnostního přelivu a odbahnění. Občanů, kteří zabezpečovali zdárný průběh akce, bylo více než 50 a všem patří velké poděkování. Stovky návštěvníků si akce užívali, počasí ukázalo svou vlídnou tvář a každý mohl ochutnat i rybí speciality.
Fota k nahlédnutí ze všech tří akcí v sekci Fotografie.

17. 10. 2016

Soutěž o pohár starosty obce v požárním sportu

V sobotu 25.6.2016 se uskutečnily u rybníka Rušlem tradiční závody v požárním útoku. Mezi mládeží se na 1. místě umístily děti z Lukova a na 2. místě děti z Citonic. Pořadí družstev mužů bylo následující: 1. místo Citonice A, 2. místo Milíčovice a na 3. místě Citonice B. Foto k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Soutěže 2016.

27. 6. 2016

Dětský den 11.6.2016

V sobotu 11.6.2016 se konal v naší obci již tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno 12 soutěžních disciplín a bohatý doprovodný program. Dětem se nejvíce líbil klaun Jonáš, ukázka výcviku služebních psů a největší srandu zažily při aquazorbingu na rybníku Rušlem. Každé soutěžící dítě obdrželo párek, limonádu, cukrovou vatu a tašku s dárky. Celkem se dětského dne zúčastnilo 128 dětí, z toho cca polovina přespolních. Za bohatý program děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem.
Obec děkuje i všem organizátorům, kteří výraznou měrou přispěli ke spokojenosti a radosti dětí.

Foto v sekci Fotografie, podsložka Dětský den 2016.

13. 6. 2016

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice