Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Svatováclavské posvícení 2015

Ve dnech 25.9.-27.9.2015 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. V pátek při taneční zábavě hrála skupina Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská mája a opékalo se prase. V neděli mládež s muzikanty prošla obcí a odpoledne se tančilo pod májí. Foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení.

21. 10. 2015

Oprava silnice č. II/408

Oprava silnice č. II/408První fází opravy byla příprava objízdné trasy mezi obcí Citonice a Bezkov. Vlastní práce na státní silnici započaly v měsíci červenci 2015 a to úsekem od kasárenské křižovatky po křižovatku na Bezkov. Úplná uzavírka silnice mezi obcí Citonice a Milíčovice je od 5.9.2015 do 31.10.2015. V této době bude provedena kompletní rekonstrukce celého úseku. Obec na své náklady zajišťuje opravu chodníků k novým přechodům pro chodce, jejichž součástí je i instalace nasvětlení přechodů. Sjezdy na místní komunikace a sjezdy k RD financuje obec. Více fotek ve složce Fotografie, podsložka Opravy komunikací v roce 2015.

20. 10. 2015

Oprava místní komunikace k železniční zastávce

V měsíci září 2015 proběhla oprava komunikace k zastávce ČD a horní cesty u rodinných domů. Byl položen nový asfaltový koberec v šíři 3,5m - 4,5m a v délce 900m, celková vyasfaltovaná plocha komunikace je 3.622m2. Opravu provedla firma Strabag na základě výběrového řízení, kde nabídla nejnižší cenu. Celkové náklady činily 2.169.761 Kč.

20. 10. 2015

Dětský den 6.6.2015

Dětský den 6.6.2015

8. 6. 2015 Zobrazit více

Pálení čarodějnic 30.4.2015

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic u rybníka Rušlem. Akce byla dobře připravená a  dětem byl zpestřen večer stezkou odvahy. Několik fotografií je ve složce Fotografie, podsložka Pálení čarodějnic.

5. 5. 2015

Vánoční koncert 14.12.2014

V neděli 14.12.2014 se v místním kostele uskutečnil vánoční koncert. Skupina Musica Antiqua pod vedením pana Simka zahrála a zazpívala barokní a renesanční skladby s vánoční tématikou a na závěr jsme si všichni společně mohli zazpívat koledy. Koncert se velice líbil, kostel byl zaplněn do posledního místa. Foto k nahlédnutí ve složce Foto, podsložka 2014-vánoční strom......

15. 12. 2014

Ledová kalamita 1.-3. prosince 2014

Začátkem prosince 2014 postihla naší obec, tak jako většinu území jižní Moravy, ledová kalamita. Byla ochromena doprava na železnici, stromy byly obaleny tak silnou vrstvou ledu, že mnohé z nich se vyvrátily. Cesta přes Cínovou horu do Znojmo byla 3 dny neprůjezdná - odstranění větví a stromů zajistili zaměstnanci obce. Za rybníkem Rušlem byly vyvráceny 2 stromy, které poškodily oplocení zahrad. U fotbalového hřiště spadla vzrostlá lípa a velké množství silných větví. Nejhorší situace je u rybníka Skalka a u nově vybudovaných mokřadů. Zde je vyvráceno velké množství stromů, které přehradily nejen cestu, ale napadaly i do rybníka. Jejich odklizení bude možné až po zamrznutí nebo vyschnutí půdy, neboť těžká technika by udělala více škody jak užitku. Foto k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsložka Ledová kalamita ...

8. 12. 2014

Drakiáda 11.10.2014

V sobotu 11.10.2014 od 15:00 hod se bude konat u rybníka Mlejnek drakiáda. Nápoje zajištěny, buřty na opékání s sebou.

9. 10. 2014

Brigáda na rybníku Rušlem

V sobotu 4. října 2014 se uskutečnila na rybníku Rušlem brigáda na odstranění orobince. Zúčastnilo se více jak 20 občanů, brigáda proběhla úspěšně a za to všem patří dík. Foto ve složce Fotografie, podsložka Rybník Rušlem Brigáda 4.10.2014.

7. 10. 2014 Zobrazit více

Tradiční Svatováclavské posvícení 26.-28.9.2014

Tradiční Svatováclavské posvícení se uskutečnilo v naší obci 26.-28.9.2014. V pátek 26.9. proběhla taneční zábava s kapelou Klaxon, v sobotu se stavěla posvícenská máje a součástí bylo pečení prasete před místním hostincem. V neděli citonická mládež obcházela obec a zvala na odpolední posezení a tanec pod májí. Počasí se vydařilo, akce se líbila - viz. foto ve složce Fotografie, podsložka Posvícení 2014. Poděkování všem sponzorům za věcné dary do tomboly a občanům za finanční příspěvky.

29. 9. 2014

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice