Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Oslavy 28.10.2018 - 100. výroční vzniku republiky

Sportovní klub Citonice uspořádal při příležitosti 100. výročí vzniku Československa setkání občanů u památníku obětem I. a II. světové války. Dopoledne k památníku přijela kolona historických vozidel. Podvečerní sraz občanů byl u kostela a odtud se vydal lampionový průvod k památníku. V čele průvodu šli uniformovaní příslušníci SDH Citonice s věncem, za nimi početná skupina dětí a dospělých. Po slavnostním položení věnce k památníku a krátkém přivítání a proslovu byla zazpívána československá hymna. Na závěr shromáždění byl odpálen krásný ohňostroj.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Oslavy 28. října.

29. 10. 2018

Vyřezávání dýní - halloween 27.10.2018

V sobotu 27.10.2018 odpoledne se u rybníka Rušlem sešlo asi 40 dětí se svými rodiči a prarodiči na vyřezávání dýní. Jejich výsledky jsou vidět na přiložených fotografiích. Bohatou výzdobu v duchu halloweenu připravily šikovné maminky, děti ochutnaly strašidelné cukroví, k tomu dostaly teplý čaj a dospělí svařené víno. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a dětem velice líbila. Za to patří poděkování všem, kteří se o toto přičinili. Foto k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Vyřezávání dýní.

29. 10. 2018

Setkání důchodců 18.10.2018

Dne 18.10.2018 se v kulturním domě v Mašovicích uskutečnilo již 9. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letos jsme měli 20 jubilantů, kteří obdrželi od obce dárkové koše. Těm co se nemohli dostavit byly dary předány následně. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářem do podvečerních hodin. Přítomní dostali malé občerstvení. Všichni odjížděli spokojeni a už se těší na další ročník, který se již uskuteční v novém kulturním domě v Citonicích. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

19. 10. 2018

Posvícení 2018

Ve dnech 28.9.-30.9.2018 se v naší obci uskutečnilo tradiční svatováclavské posvícení. V pátek se konala taneční zábava, v sobotu stavění posvícenské máje a v neděli zavádění mládeže po obci, odpoledne tanec pod májí. Díky pěknému slunečnému počasí byla hojná účast a organizačně se vše dobře zvládlo. Foto v sekci Fotografie, podsložka Posvícení 2018.

3. 10. 2018

Parkoviště u mateřské školy Citonice

V měsíci září 2018 firma Renov provedla rekonstrukci chodníku a zřídila nové parkoviště u MŠ Citonice. Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance školy a rodiče s dětmi. Při této akci byla opravena zídka a vybudovány nové sloupky k bráně.

26. 9. 2018 Zobrazit více

Víkend plný dobrodružství

V obci Citonice se ve dnech 10.8.2018 až 12.8.2018 uskutečnil 1. ročník akce "Víkend plný dobrodružství". Akce se zúčastnilo kolem 50 místních dětí, které se svými rodiči stanovali na hřišti. Bylo připraveno plno různých aktivit, např. střelba vzduchovkou, kuší, pistolí, lodě, zdravověda, výcvik k přežití v divočině atd. Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojili do náročné organizace, především paní Vlastě Smrčkové, a všem sponzorům za jejich příspěvky.
Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsekce Víkend plný dobrodružství.

13. 8. 2018

Dětský den 9.6.2018

V sobotu 9.6.2018 se konal v naší obci již tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno 14 soutěžních disciplín a bohatý doprovodný program - aguazorbing na rybníku Rušlem, skákací hrad, SDH Chvalovice - výroba pěny, sokolníci s ukázkou výcviku dravců, jízda na koních, vystoupení klauna-kouzelníka, historická skupina Přemyslovci s pohádkou, Policie ČR s technikou a facepainting, který využila většina dětí a nechala od šikovných maminek namalovat obrázek na obličej. Každé soutěžící dítě obdrželo párek, limonádu, cukrovou vatu, poukaz na zmrzlinu. Po absolvování všech soutěžních disciplín byla odměnou taška s dárky. Celkem se dětského dne zúčastnilo 121 dětí. Za bohatý program děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem.
Obec také děkuje organizátorům a ochotným rodičům za příkladnou pomoc, bez které by se náš dětský den nemohl uskutečnit a tím přispěli ke spokojenosti a radosti dětí.

Foto v sekci Fotografie, podsložka Dětský den 2018.

11. 6. 2018

Výstavba víceúčelového sálu Citonice

18.5.2018 započala výstavba víceúčelového sálu, která současně bude sloužit jako tělocvična pro Základní školu Citonice. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma Renov s.r.o. Znojmo. Vzhledem k finanční náročnosti je zajištěn úvěr od České spořitelny na dofinancování akce. Celkové předpokládané náklady včetně vybavení do 25 mil. Kč. Termín dokončení je stanoven září 2019.
Fotografie z výstavby jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie - Výstavba víceúčelového sálu 2018-2019.

21. 5. 2018 Zobrazit více

Masopust 10.2.2018

V sobotu 10.2.2018 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 18 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka a výpečky. Večer proběhlo v místním hostinci sousedské posezení s taneční diskotékou. Hostinec praskal ve švech. Výtěžek celé akce v částce 10.547,- Kč byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům za aktivní přístup a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

13. 2. 2018

Dětský maškarní bál 4.2.2018

Farnost Citonice uspořádala v neděli 4.2.2018 dětský maškarní bál v místním hostinci. Akce byla výborně organizačně zajištěna, bohatá tombola i program, jen škoda, že dětí nebylo více. Obec děkuje všem pořadatelům. Foto v sekci Fotografie, složka Obec, podsložka Dětský karneval 4.2.2018.

5. 2. 2018

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice