Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Dětský den 8.6.2019

V sobotu 8.6.2019 se konal v naší obci již tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno 14 soutěžních disciplín a bohatý doprovodný program - skákací hrad, hasiči Znojmo - výroba pěny, chovatelé cizokrajných plazů a jiných zvířat, vystoupení klauna Jonáše, facepainting, který využila většina dětí a nechala si od šikovných maminek namalovat obrázek na obličej. Největším letošním lákadlem pro děti byla nafukovací překážková dráha v délce 25 m a mobilní horolezecká stěna. Každé soutěžící dítě obdrželo párek, limonádu, poukaz na zmrzlinu. Po absolvování všech soutěžních disciplín byla odměnou taška s dárky. Celkem se dětského dne zúčastnilo 120 dětí. Za bohatý program děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli finančním nebo věcným darem.
Obec také děkuje organizátorům a ochotným rodičům za příkladnou pomoc, bez které by se náš dětský den nemohl uskutečnit a tím přispěli ke spokojenosti a radosti dětí. Fotografie v sekci Dětský den.

10. 6. 2019

Zahájení rybolovu na rybníku Skalka

V sobotu 13.4.2019 proběhlo zahájení rybářské sezony formou soutěže. I přes chladné počasí se dostavilo 20 soutěžících. Na 1.místě se umístil Pavel Klempa. Mladí hasiči připravili pro všechny návštěvníky občerstvení. Foto k nahlédnutí v sekci rybník Skalka, podsložka Zahájení 2019.

17. 4. 2019

Zájezd do divadla

RS při ZŠ a MŠ Citonice a obec Citonice pořádá v pátek 17.5.1019 zájezd do Městského divadla v Brně na hudební komedii KLABZUBOVA JEDENÁCTKA. Cena vstupenky 485,- Kč, pro studenty do 25 let a důchodce nad 65 let 325,-Kč. Závaznou rezervaci a úhradu ceny vstupenky lze uskutečnit v ZŠ Citonice nejpozději do 12.4.2019 13:00 hod. Případné dotazy - Jindřich Bulín, tel.č. 606 445 087.

6. 3. 2019 Zobrazit více

Masopust 23.2.2019

V sobotu 23.2.2019 prošel naší obcí masopustní průvod, kterého se zúčastnilo 19 masek za doprovodu místní hudební skupiny. Součástí akce byl i prodej zabíjačkových specialit jako např. jitrnice, jelita, tlačenka, škvarky, sádlo, ovar z vařených kolen, prdelačka, guláš a výpečky. Výtěžek celé akce v částce 10.481,- Kč byl předán do Základní a mateřské školy Citonice. Obec Citonice děkuje všem účastníkům za aktivní přístup a občanům za finanční příspěvky. Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, složka Masopusty.

27. 2. 2019

Zahájení adventu 2.12.2018

V neděli 2.12.2018 proběhlo v naší obci slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po zahájení starostou obce posvětil vánoční strom místní kněz Marek Coufal. Poté vystoupily děti z MŠ a ZŠ Citonice s kulturním programem a na závěr odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu, kterým symbolicky byl zahájen čas adventu. I přes nepřízeň počasí byla účast občanů opět vysoká, každé dítě obdrželo dárkový balíček. Na závěr setkání byl odpálen ohňostroj. Po celý průběh akce se všichni mohli občerstvit teplým čajem a svařeným vínem. Svařáku bylo dost a účastníkům akce se nechtělo ani domů.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Vánoční strom, advent.

3. 12. 2018

Oslavy 28.10.2018 - 100. výroční vzniku republiky

Sportovní klub Citonice uspořádal při příležitosti 100. výročí vzniku Československa setkání občanů u památníku obětem I. a II. světové války. Dopoledne k památníku přijela kolona historických vozidel. Podvečerní sraz občanů byl u kostela a odtud se vydal lampionový průvod k památníku. V čele průvodu šli uniformovaní příslušníci SDH Citonice s věncem, za nimi početná skupina dětí a dospělých. Po slavnostním položení věnce k památníku a krátkém přivítání a proslovu byla zazpívána československá hymna. Na závěr shromáždění byl odpálen krásný ohňostroj.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Oslavy 28. října.

29. 10. 2018

Vyřezávání dýní - halloween 27.10.2018

V sobotu 27.10.2018 odpoledne se u rybníka Rušlem sešlo asi 40 dětí se svými rodiči a prarodiči na vyřezávání dýní. Jejich výsledky jsou vidět na přiložených fotografiích. Bohatou výzdobu v duchu halloweenu připravily šikovné maminky, děti ochutnaly strašidelné cukroví, k tomu dostaly teplý čaj a dospělí svařené víno. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a dětem velice líbila. Za to patří poděkování všem, kteří se o toto přičinili. Foto k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Vyřezávání dýní.

29. 10. 2018

Setkání důchodců 18.10.2018

Dne 18.10.2018 se v kulturním domě v Mašovicích uskutečnilo již 9. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letos jsme měli 20 jubilantů, kteří obdrželi od obce dárkové koše. Těm co se nemohli dostavit byly dary předány následně. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářem do podvečerních hodin. Přítomní dostali malé občerstvení. Všichni odjížděli spokojeni a už se těší na další ročník, který se již uskuteční v novém kulturním domě v Citonicích. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

19. 10. 2018

Posvícení 2018

Ve dnech 28.9.-30.9.2018 se v naší obci uskutečnilo tradiční svatováclavské posvícení. V pátek se konala taneční zábava, v sobotu stavění posvícenské máje a v neděli zavádění mládeže po obci, odpoledne tanec pod májí. Díky pěknému slunečnému počasí byla hojná účast a organizačně se vše dobře zvládlo. Foto v sekci Fotografie, podsložka Posvícení 2018.

3. 10. 2018

Parkoviště u mateřské školy Citonice

V měsíci září 2018 firma Renov provedla rekonstrukci chodníku a zřídila nové parkoviště u MŠ Citonice. Parkoviště bude sloužit pro zaměstnance školy a rodiče s dětmi. Při této akci byla opravena zídka a vybudovány nové sloupky k bráně.

26. 9. 2018 Zobrazit více

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice