Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Setkání důchodců 24.10.2013

Ve čtvrtek 24.10.2013 se uskutečnilo tradiční setkání důchodců naší obce. Po zahájení starostou obce a předáním věcných darů našim jubilantům, kteří v tomto roce oslavili významné životní výročí - jednalo se o 22 občanů, z toho 13 žen a 9 muži, vystoupili děti z MŠ a ZŠ Citonice. Dále občané byli informováni o sociálních službách Oblastní charity Znojmo. K dobré náladě při sousedském posezení zahrála harmonikářka paní Winklerová.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

25. 10. 2013

Oprava chodníku I. etapa

V obci Citonice proběhne kompletní oprava chodníku na návsi. I. etapa proběhne v měsíci září 2013 od č.p. 51 po č.p. 141. Další pokračování oprav proběhne dle finančních možností obce.
Na opravu části chodníku od č.p. 6 po č.p. 100 (Základní škola) bylo zažádáno o dotaci ze SZIF. Předpoklad realizace jaro 2014.

9. 9. 2013

Rybářské závody na rybníku Skalka 7.9.2013

Za krásného slunečného počasí se uskutečnily tradiční podzimní rybářské závody. Účastnilo se 21 soutěžících.
Pořadí:
1. místo David Sedláček 12,24 kg
2. místo Tomáš Kosík 8,12 kg
3. místo Mirka Bláhová 4,50 kg
Vítězové získali krásné poháry a všichni účastníci závodu obdrželi věcné ceny.

9. 9. 2013 Zobrazit více

Dětský den 16.6.2013

Za krásného slunečného počasí se uskutečnil na místním hřišti již tradiční dětský den. Účast dětí předčila očekávání pořadatelů (více než 120 dětí). Pro děti byly připraveny soutěžní disciplíny s bohatým doprovodným programem, jako např.  skákací hrad, projížďka lodičkami po místním rybníku, bludiště, facepainting, stříkání hasičskou technikou. Každé dítě obdrželo občerstvení - ovoce, nápoj, párek v rohlíku, cukrovou vatu, nanuk a tašku s dárky.
Obec děkuje všem pořadatelům, kterých bylo celkem 44 a kteří výraznou měrou přispěli ke spokojenosti a radosti dětí.
Celá akce se uskutečnila i díky štědrým sponzorům, za což jim srdečně děkujeme a těšíme se již na příští ročník.
Fotky dětí jsou v sekci Fotografie, podsložka Dětský den 2013

Seznam sponzorů:
Generální sponzor:
Miloš Jordán s.r.o.
Hlavní sponzoři:
KOVO Jan Novák
Ing. Rostislav Röss
.A.S.A. Eko Znojmo
JUDr. Milan Škrdla
Čoko Večeřa Milan
Moravia Home s.r.o.
Jednota Moravský Krumlov
JOSGAZ s.r.o.
Michal Dalibába
Irena Kabilková
BASF s.r.o.
Kaufland Znojmo
BAUZIT, s.r.o.
MS Citonice
SDH Citonice
Obec Citonice
Obec Citonice děkuje všem sponzorům za finanční a věcné dary
a všem organizátorům.

17. 6. 2013

Masopust 2013

V sobotu 16.2.2013 proběhl v naší obci masopustní průvod třiceti masek za doprovodu muzikantů pana Veselýho a pana Blechy. Součástí akce byl i prodej vepřových specialit před místním hostincem. Večer k tanci hrála místní skupina S.A.M.C.I.
Masopust se vydařil a to i díky aktivním organizátorům: Lenka Dalibábová, Karel Smrčka, Martin Kabilka, Růžena Turková, Stanislava Klempová, Anna Kabilková, Eva Kesslerová, Michal Ksenič a další.
Finanční výtěžek akce ve výši 4.330,- Kč byl předán do ZŠ a MŠ Citonice.
Fotky z akce v sekci Fotografie, podsložka Masopust 2013.

18. 2. 2013

Vánoční koncert 16.12.2012

Vánoční koncert 16.12.2012

17. 12. 2012 Zobrazit více

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2012

Rozsvícení vánočního stromu 2.12.2012

3. 12. 2012 Zobrazit více

Setkání důchodců 1.11.2012

Ve čtvrtek 1.11.2012 se uskutečnilo tradiční setkání důchodců naší obce. Po zahájení starostou obce vystoupili děti z MŠ a ZŠ Citonice, poté program pokračoval předáváním věcných darů jubilantům, kteří v tomto roce oslavili významné životní výročí. Jednalo se o 16 občanů, z toho 12 žen a 4 muži, nejvýznamnější výročí bylo 90 let. K dobré náladě při sousedském posezení zahrál harmonikář pan Polach. Občané akci kvitovali s povděkem a těší se již na další setkání.
Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

2. 11. 2012

Oprava studánky u rybníka Rušlem - říjen 2012.

V minulých dnech proběhlo čištění potrubí přivádějící vodu z filtrační budovy do studánky u rybníka Rušlem. Pročištěním se podstatně zvýšila vydatnost studánky a rybník, který hrozil vyschnutím se začíná opět plnit.
Obecní úřad upozorňuje, že neprovádí hygienické rozbory vody ze studánky a neručí za její kvalitu a nezávadnost.
Foto v sekci Fotografie, podsložka obec.

10. 10. 2012

Posvícení 2012

Ve dnech 28.9. až 30.9.2012 proběhlo v naší obci tradiční svatováclavské posvícení. Fotografie jsou k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Posvícení 2012.

4. 10. 2012

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice