Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Přednáška 19.11.2019 v obecním sále - PhDr. Jiří Kacetl

Přednáška 19.11.2019 v obecním sále - PhDr. Jiří Kacetl

13. 11. 2019 Zobrazit více

Vyřezávání dýní 19.10.2019

V sobotu 19.10.2019 odpoledne se v areálu obecního sálu sešlo asi 50 dětí se svými rodiči a prarodiči na vyřezávání dýní. Jejich výsledky jsou vidět na přiložených fotografiích. Děti ochutnaly strašidelné cukroví, k tomu dostaly teplý čaj a dospělí svařené víno. K pohodě přispěl se svým vystoupením i klaun Jonáš. Večer v 19:00 hodin všichni účastníci průvodem odešli do parku u firmy Kovo Novák, kde byla připravena strašidelná stezka, kde svítily vyřezávané dýně, ležel umrlec, márnice s rakví atd. Akce se vydařila a dětem velice líbila. Za to patří poděkování hlavně paní Vlastě Smrčkové a dalším organizátorům (Jan Novák, Petra Koprová, Monika Pavlíková, Hana Popelková, Hana Konvalinová, Vladimíra Široká ml., Oto Široký st., Oto Široký ml., Klára Konvalinová, Eva Smrčková, Jana Vespalcová. Foto k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Vyřezávání dýní.

22. 10. 2019

Setkání důchodců 2019

Dne 10.10.2019 se v novém obecním sále uskutečnilo již 10. setkání důchodců naší obce. Akce byla zahájena starostou obce, který podal krátkou informaci o dění v obci za uplynulý rok. Letos jsme měli 18 jubilantů, kteří obdrželi od obce dárkové koše. Těm co se nemohli dostavit byly dary předány následně. Poté následovalo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy Citonice, které sklidilo velký potlesk. Tradičně se pokračovalo tancem a zpěvem s harmonikářem do podvečerních hodin. Přítomní dostali malé občerstvení. Všichni odcházeli spokojeni a už se těší na další ročník. Fotografie k nahlédnutí ve složce Fotografie, podsložka Setkání důchodců.

21. 10. 2019

Posvícení 27.-29.9.2019

Ve dnech 27.9.-29.9.2019 se v naší obci uskutečnilo tradiční svatováclavské posvícení. Letos se akce uskutečnila v areálu obecního sálu. V pátek se zdobila a stavěla posvícenská mája, která měří skoro 21 metrů. V sobotu večer v obecním sále proběhla taneční zábava, které se účastnilo více jak 200 návštěvníků. K tanci a poslechu hrála skupina Habakuk a to skoro až do ranních hodin. V neděli v 8:00 hodin byla slavnostní mše svatá za přítomnosti citonické chasy, která poprvé zaváděla v krojích. Po mši se šlo průvodem k nově vybudovanému obecnímu sálu, který kněz Marek Coufal posvětil. Poté chasa zvala občany na odpoledne pod podsvícenskou máji. Odpolední čekání na chasu zpříjemnil pěvecký sbor Sousedé z Hodonic. V areálu byly pouťové atrakce, počasí bylo velmi příjemné a celý víkend se velice vydařil. Obec tímto děkuje všem organizátorům a citonické chase. Foto v sekci Fotografie, podsložka Posvícení 2019.

30. 9. 2019

Den otevřených dveří víceúčelového sálu a Základní školy Citonice

V pátek 6.9.2019 od 16:00 hod. byl otevřen pro veřejnost víceúčelový sál a současně se občané mohli podívat i do budovy ŹŠ. Akce se účastnilo více než 180 občanů, kterým se naše nové víceúčelové zařízení velice líbilo.

16. 9. 2019 Zobrazit více

Víkendové stanování 9.8.-11.8.2019

V obci Citonice se ve dnech 9.8.2019 až 11.8.2019 uskutečnil 2. ročník akce "Víkend plný dobrodružství". Akce se zúčastnilo kolem 35 místních dětí, které se svými rodiči stanovali na hřišti. Bylo připraveno plno různých aktivit, např. střelba pistolí, tetování henou, lodě, zdravověda, výcvik k přežití v divočině, výroba hliněných předmětů, elektrokoutek, výroba šperků atd. Děkujeme rodičům, kteří se aktivně zapojili do náročné organizace, především paní Vlastě Smrčkové, a všem sponzorům za jejich příspěvky.
Fotografie k nahlédnutí v sekci Fotografie, podsekce Víkend plný dobrodružství.

15. 8. 2019

Dračí lodě Výrovice 20.7.2019

V sobotu 20. 7. 2019 se amatérská Citonická posádka Dračích lodí zúčastnila závodu v pádlování na Výrovické přehradě. Obsadila zde celkově 7. místo z 9 posádek. I přesto si tuto akci všichni užili a už se těší na další ročník. Foto k nahlédnutí v sekci Dračí lodě, podsekce Výrovice 20.7.2019.

30. 7. 2019

Víceúčelové zařízení

Blíží se ukončení prací na víceúčelovém sálu a jeho předání obci. V měsíci srpnu proběhne kolaudační řízení a také budou dokončeny venkovní úpravy letní scény. Děláme vše pro to, aby obecní sál byl připraven na konání Svatováclavského posvícení 27.9.-29.9.2019. Celý průběh výstavby je zdokumentován fotkami v sekci fotografie, složka Výstavba víceúčelového sálu.

29. 7. 2019 Zobrazit více

Oslavy 250 let svěcení kostela svatého Jana a Pavla

V sobotu 29.6.2019 proběhly v naší obci oslavy výročí 250 let vysvěcení kostela svatého Jana a Pavla. Po slavnostní mši svaté, kterou celebroval páter Rudolf Kosík, se šlo průvodem ke svěcení kapličky (Boží muka u rybníka Rušlem). Do kapličky byla vložena soška svatého Petra, patrona rybářů, od řezbáře Petra Káni.
Poté následovalo malé občerstvení ve stínu pod lípami a děti se zabavily na skákacím hradě a dětském hřišti. Lidé si mohli prohlédnout výstavu tvorby výše jmenovaného řezbáře a panely s materiály a fotografiemi z historie obce Citonice, kterou připravil pan Miloš Götz.
Obec Citonice děkuje všem zúčastněným farářům, občanům a organizátorům, kteří se zasloužili o pěkný zážitek z této slavnosti.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Obec, podsložka Oslavy 250 let....

4. 7. 2019

Hasičká soutěž o pohár starosty obce Citonice

V sobotu 15.6.2019 se u rybníka Rušlem uskutečnila hasičská soutěž o pohár starosty obce. Zúčastnilo se 9 družstev mužů a 10 družstev mladších a starších dětí. U mužů na 1. místě se umístilo družstvo z Lesné, 2. bylo Grešlové Mýto, 3. Milíčovice A a 4. domácí závodníci. V kategorii mladších dětí bylo pořadí následující: 1. Plenkovice, 2. Vranov nad Dyjí A, 3. Šumná. U starších dětí bylo pořadí: 1. Vranov nad Dyjí, 2. Plenkovice, 3. Citonice. Akci zajišťovali hasiči Citonic včetně občerstvení a všichni soutěžící i návštěvníci byli spokojení.
Fotografie k nahlédnutí ve složce Hasiči, podsložka Soutěže 2019.

17. 6. 2019

Stránka

V měsíci červnu 2016  obec realizovala akci Dětská hřiště Citonice,  v rámci které bylo nově vybudováno dětské hřiště ve sportovně rekreačním areálu u rybníka Rušlem a dovybaveno novými herními prvky dětské hřiště v areálu MŠ Citonice. Na základě výběrového řízení byla vybraná realizační firma Tewiko systems, s.r.o. Celkové náklady činily 596.893,- Kč. Obci se podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 66,5 %.  Děti si nové herní prvky oblíbily, o čemž svědčí i následující fotografie:

 

Dětské hřiště u rybníka Rušlem

 

Herní prvky v MŠ Citonice