telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Informování občanů o odpadovém hospodářství

Nakládání s odpady:

S novým zákonem o odpadech vstoupila v účinnost také nová povinnost pro obce týkající se informování občanů o odpadovém hospodářství. V § 60 odst. 4 je uvedeno, že:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

směsný komunální odpad:

sběrné nádoby označené černou barvou

- individuální nádoby

papír:

sběrné nádoby označené modrou barvou

- individuální nádoby

- veřejné kontejnery (v obci 3 ks)

plast:

sběrné nádoby označené žlutou barvou

- individuální nádoby  

- veřejné kontejnery (v obci 3ks)

sklo (čiré):

sběrné nádoby označené bílou barvou

- veřejné kontejnery (v obci 1ks)

sklo (směsné "barevné"):

sběrné nádoby označené zelenou barvou

- individuální nádoby

- veřejné kontejnery (v obci 3ks)

Kovy:

sběrné nádoby označené šedou barvou

- veřejný kontejner (v obci 1ks)

- jednou ročně probíhá svoz kovových odpadů, který pořádá SDH Citonice (

- výkupny kovů (Znojmo)

Biodpad:

sběrné nádoby označené hnědou barvou

- velkoobjemový kontejner (2 ks za jednotou)

- sběrný dvůr FCC Únanov

Textil:

- veřejný kontejner (v obci 2ks)

 

Nebezpečný odpad:

- 2x ročně je prováděn svoz nebezpečných odpadů. Termín svozu sdělí OÚ.

Velkoobjemový odpad:

- 2x ročně je prováděn svoz nebezpečných odpadů. Termín svozu sdělí OÚ.

Jedlé oleje a tuky:

- Sběrná nádoba (v obci 1 ks)

 

Nakládání s odpady:

- Jednotlivé složky odpadů jsou dále dotříděny a předány k dalšímu zpracování pomocí společnosti FCC Znojmo, s.r.o.

Předcházení vzniku odpadů:

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

  • Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
  • Nepoužívej plastové sáčky
  • Nekupuj balenou vodu
  • Nakupuj co nejvíce bezobalově
  • Kompostuj
  • Neplýtvej
  • Používej věci co nejdéle
  • Používej bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
  • Hledej ekologicky šetrnější varianty
  • A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

Náklady na odpadové hospodářství obce:

Celkové roční náklady obce: 784.143 Kč   (směs.komunální odpad, tříděný sběr, biologické odpady, nebezpečné odpady, objemné odpady)

Náklady obce v přepočtu na osobu stojí cca 1.251 Kč/osoba.

Poplatek na občana od roku 2024: 600 Kč/osoba

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection